¬ернутьс¤ в главное меню | на исторические сведени¤ | к списку статей

–озпов≥даЇ еп≥граф≥ка

≈п≥граф≥ка - допом≥жна ≥сторична дисципл≥на - вивчаЇ тексти, ¤к≥ вир≥зьблен≥ на твердому матер≥ал≥ - камен≥, метал≥, дерев≥ тощо. ≈п≥граф≥чн≥ пам'¤тки, тобто надписи, Ї ц≥нним ≥сторичним джерелом, вони п≥дтверджують дан≥ арх≥вних ≥ л≥тературних документ≥в, ≥нод≥ њх доповнюють, слугують документом художньо-естетичного ≥ морального зм≥сту.

Ќадписи на пам'¤тниках  ам'¤нц¤-ѕод≥льського збереглис¤ у велик≥й к≥лькост≥. ћова њх, залежно в≥д призначенн¤ й епохи, до ¤коњ вони в≥днос¤тьс¤, р≥зна: латинська, церковнослов'¤нська, украњнська, рос≥йська, в≥рменська, польська. ÷≥ надписи знаходимо на оборонних спорудах, церквах ≥ костьолах, житлових будинках, на надгробках. ѕереважна б≥льш≥сть њх в≥дноситьс¤ до 17-18 стол≥ть. ÷е пов'¤зано з тим, що саме в цей час поширюЇтьс¤ кам'¤не буд≥вництво в м≥ст≥. Ќадписи вир≥зьблювалис¤ переважно на камен≥, а цей матер≥ал Ї м≥цним ≥ довгов≥чним, в≥дтак й аналог≥чних надпис≥в збереглос¤ найб≥льше.

«устр≥чаютьс¤ й б≥льш ранн≥ надписи. —каж≥мо, старо-в≥рменський напис на кам'¤н≥й плит≥: "Ѕудинок куплений пастором Ѕетр≥сом ≥ його дружиною 1479 р." - розпов≥в про одну з ранн≥х стор≥нок ≥стор≥њ визначного пам'¤тника арх≥тектури - в≥рменського торгового будинку. ѕро подальшу ≥стор≥ю його досл≥дники д≥зналис¤ завд¤ки поширеному в т≥ часи звичаю робити надписи на дерев'¤них балках. Ќа одн≥й з них, знайден≥й п≥д час реставрац≥йних роб≥т, заф≥ксована дата одн≥Їњ з перебудов торгового будинку "1707" та ≥м'¤ майстра "јголтин „апл≥.. "

–озбираючи будинок є12 по вулиц≥ –. Ћюксембург (колишн¤ ƒовга), роб≥тники натрапите на балку з надписом "...ѕлощинськнй з дружиною своЇю јгаф≥Їю року божого 1722 липн¤ 1". —аме знайденн¤ цього надпису спонукало до ретельного досл≥дженн¤ будинку, ¤кий згодом реставрували ≥ пристосували п≥д творч≥ майстерн≥ художник≥в м≥ста.

Ќадписи подають ц≥нн≥ в≥домост≥ з ≥стор≥њ соц≥ально-економ≥чного та сусп≥льно-пол≥тичного розвитку  ам'¤нц¤-ѕод≥льського. «агальнов≥домий ≥сторичний факт про залишенн¤ турками м≥ста у 1699 роц≥ п≥дтверджуЇтьс¤ надписами у  афедральному костьол≥. ƒв≥ пам'¤тн≥ плити з ними на латинськ≥й мов≥ св≥дчать, що сучасники прагнули передати нащадкам пам'¤ть про цю под≥ю.

Ѕагато кам'¤них плит встановлено з нагоди реставрац≥њ споруд. “ак≥ плити, що спов≥щають про початок ≥ зак≥нченн¤ реставрац≥њ, знаход¤тьс¤ на головних фасадах ƒом≥н≥канського та  афедрального костьол≥в, м≥ськоњ ратуш≥ тощо. Ќадписи на них датуютьс¤ 18 стол≥тт¤м, коли йшла жвава в≥дбудова м≥ста п≥сл¤ руйнувань, запод≥¤них турецькими завойовниками.

Ќадзвичайно р≥зноман≥тними щодо зм≥сту, характеру виконанн¤, мови Ї еп≥таф≥њ (надгробн≥ надписи) в церквах ≥ костьолах. « них можна дов≥датис¤ про нац≥ональний склад населенн¤ м≥ста, соц≥альне становище, фахову приналежн≥сть, внесок, ¤кий зробила людина у громадське житт¤ м≥ста. ѕрикладом може слугувати мемор≥альна дошка доктора …. –олле, котрий видав багато твор≥в з ≥стор≥њ ѕод≥лл¤ ≥  ам'¤нц¤.

«начного розповсюдженн¤ набули в 17-18 стол≥тт¤х декоративн≥ надписи. ¬они здеб≥льшого включають тексти морально - етичного зм≥сту. ÷е - р≥зн≥ афоризми, переважно на латин≥, котра в той час ще лишалас¤ мовою науки ≥ л≥тератури. ¬ивчаючи дан≥ надписи, д≥знаЇмос¤ про етичн≥ та моральн≥ устоњ сусп≥льства т≥Їњ епохи. "ѕам'¤тай про майбутнЇ" - гласить надпис над входом до ѕорохових склад≥в. "¬≥рний друг Ї р≥дк≥сн≥шим за фен≥кса" - таке висловлюванн¤ прикрашаЇ обрамленн¤ входу в башту Ћ¤ську, що в —тар≥й фортец≥. Ќа наличнику в≥кна м≥ськоњ ратуш≥ вир≥зьблено: "Ўвидка теч≥¤ часу уносить все живе, кожному смертному опорою буде мужн≥сть".

’тось з досл≥дник≥в назвав окремий надпис своЇр≥дною книгою, котра маЇ лиш одну стор≥нку. ¬ пам'¤тниках арх≥тектури  ам'¤нц¤-ѕод≥льського нараховуЇтьс¤ понад 50 таких "книг", що розпов≥дають нам про минуле м≥ста ≥ людей, ¤к≥ в ньому жили.

ќсетрова √.
–озпов≥даЇ еп≥граф≥ка // –ад¤нське ѕод≥лл¤, 1986. - 22 грудн¤.